Domesticating lightning-installatie

Registratie met de hand
Anouk Bax

De atmosfeer is vol signalen en geladen met betekenis voor wie begrijpen wil. Aan dat
begrip gaat het vastleggen vooraf, rechtstreeks in de waarneming of onrechtstreeks als
een onbestemd gevoel. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Verdergaand
dan eenvoudige waarneming, of vaag besef, zijn de tekeningregistraties van Anouk
Bax, geen neerslag van een signaal of weergave van betekenis, maar een autonoom
gedreven handschrift dat een beeld geeft van… dat een beeld geeft van… beeld. Op het
niveau waarop de kunstenaar registreert is geen talige betekenis, enkel beeld en de
hand vormt de betekenis als een mond de woorden.

tekst: Ad van Rosmalen